ansible role for debian buster setting up a mailserver with postfix, rspamd, dovecot and clamav and based on PostgreSQL; journal-postfix is a log parser for postfix; Attention: user and domain administration (in PostgreSQL) is not covered here
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
ibu radempa d166ccf12b mailserver: Don't allow shell usage for user mailstore. před 22 hodinami
journal-postfix add ansible role journal-postfix (a log parser for Postfix) with playbook and doc před 9 měsíci
journal-postfix-doc add ansible role journal-postfix (a log parser for Postfix) with playbook and doc před 9 měsíci
mail_system mailserver: Don't allow shell usage for user mailstore. před 22 hodinami
LICENSE.txt add LICENSE.txt před 9 měsíci
README.md improve README.md před 8 měsíci
journal-postfix.yml add ansible role journal-postfix (a log parser for Postfix) with playbook and doc před 9 měsíci
mail_system.yml mailserver: add VERP marking of outgoing an unmarking of incoming mails před 11 měsíci

README.md

mail_system

ansible role for debian buster setting up a mailserver with postfix, rspamd, dovecot and clamav and based on PostgreSQL

Attention: user and domain administration (in PostgreSQL) is not covered here

  • mail_system
  • mail_system.yml

journal-postfix

ansible role for debian buster parsing postfix entries in systemd journal and collecting delivery information

  • journal-postfix
  • journal-postfix.yml
  • journal-postfix-doc

See journal-postfix/files/srv/README.md